از ارسال این گزارش از شما تشکر کرده و به اسناد و مدارک موجود در مرزهای اروپا سهیم هستید . اگر در مورد پروژه سوال دارید ، می‌توانید با ما تماس بگیرید . اجازه دهید به مبارزه علیه رژیم مرزی اروپا ادامه دهیم . همه حق آزادی دارند !

Back to Top