Ova mapa dokumentuje i razotkriva sistematske push-backove. Oni su svakodnevna realnost na mnogim granicama Evrope i u čitavom svetu. Vraćanje ljudi preko granica protiv njihove volje je nasilna državna praksa koja mora da prestane.

Napomena: Ukoliko izveštaj ne sadrži tačnu GPS lokaciju, lokacija markera je aproksimativna.

KAKO ČITATI KARTU

Točke s brojevima prikazuju broj push-backova na nekom teritoriju. Broj i boja točaka se mijenjaju sa zumiranjem karte.

Plava: manje od 10
Žuta: manje od 100
Crvena: više od 100

Točka bez broja je pojedinačni izvještaj o push-backu. Razlika u boji označuje razliku u izvoru / vrsti ili okolnostima push-backa.

Narančasta: push-back sa smrtnim ishodom
Ljubičasta, zelena, neonska žuta i neonska plava: izvor / vrsta izvještaja
Siva: okolnosti push-backa

Na primjer: medijsko izvješće o push-backu bit će označeno kao točka neonsko plave boje dok će medijsko izvješće o push-backu sa smrtnim ishodom biti narančasto. Sive točke se pojavljuju i kod upotrebe filtera na dnu mape.

Uz pomoć filtera u karti i ispod karte može se izabrati koji će se izvještaji prikazati na krati. U izradi je novi sloj karte koji će biti usmjeren na infrastrukturu push-backova, a koja će se prikazivati kao plave točke.

Back to Top