Ova mapa dokumentuje i razotkriva sistematske push-backove. Oni su svakodnevna realnost na mnogim granicama Evrope i u čitavom svetu. Vraćanje ljudi preko granica protiv njihove volje je nasilna državna praksa koja mora da prestane.

Napomena: Ukoliko izveštaj ne sadrži tačnu GPS lokaciju, lokacija markera je aproksimativna.

Back to Top