PUSH-BACK MAP – PLATFORMA ZA DOKUMENTACIJU NASILJA NA GRANICAMA U EVROPI

Ova mapa dokumentuje i razotkriva sistematsko nasilje i push-backove na unutrašnjim, spoljašnjim i eksternalizovanim granicama Evropske Unije. Ona obezbeđuje prostor za vizualizaciju sistematskog i institucionalizovanog nasilja dirigovanog i odobrenog od strane vlasti. Ovo nasilje se dešava unutar šireg konteksta Evropskog režima granica, rastućih ksenofobnih politika, militarizacije, sekuratizacije i mera zastrašivanja. Primena ovog strukturnog nasilja uglavnom se izmešta na margine Evropske Unije. Push-backovi su sistematične tehnike suzbijanja pokreta preko granica, a primetan je porast push-backova za vreme i tokom postepenog zatvaranja Balkanskog koridora. Naša namera je da ovom mapom povećamo vidljivost ovih sistemskih praksi izbacivanja i pokažemo rezultirajuće narušavanje ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, uskraćivanje međunarodne zaštite, kao i fizičko i psihičko nasilje, maltretiranje i smrt. Mapiranje ovih praksi započinje zatvaranjem Balkanskog koridora, u martu 2016.

Projekat mapiranja proizašao je iz nekoliko grupa i pojedinaca koji su dokumentovali i protivili se push-backovima i nasilju na unutrašnjim, spoljašnjim i eksternalizovanim granicama Evropske Unije. Iako su mapu inicirale grupe i pojedinci pre svega aktivni duž nekadašnjeg Balkanskog koridora, ona nije geografski ograničena, jer su push-backovi i nasilje na granicama globalni fenomen. U cilju sakupljanja i centralizovanja dokaza, mapa je uključujući i otvoreni alat za ljude pogođene push-backovima, kao i za one koji im svedoče ili im se protive. Budući da je istorija push-backova istovremeno i istorija otpora, sa primerima uspešnih ishoda legalnih izazova, aktivističkih borbi i upornih pokreta preko granica, namera ove mape je da dokumentuje neprekinute napore ljudi u pokretu i ohrabri ljude da prijave push-backove koje su doživeli ili kojima su bili svedoci. Na taj način, ne samo da se suprotstavljamo i razotkrivamo push-backove i nasilje na granicama, već i podržavamo pravo na slobodno i bezbedno kretanje preko granica i život u dostojanstvu.

ŠTA JE “PUSH-BACK”

Pojam “push-back” znači da su ljudi izbačeni kratko nakon ulaska na teritoriju zemlje, da im je onemogućeno da započnu administrativnu proceduru za ostanak, da pristupe mehanizmima internacionalne zaštite, da objasne svoje lične okolnosti ili da se žale na tretman. Push-backovi su isterivanja, direktne deportacije ili readmisije, ili drugi oblici momentalnih nevoljnih povrataka preko jedne ili više teritorijalnih granica. Zavisno od regulatornih okvira na datom mestu, ove forme prisilnih premeštanja mogu biti legalizovane unutar nacionalnih zakona, mogu biti poluformalne ili neformalne prakse. Bez razlike, njima se dovode u opasnost oni koji pokušavaju da prešu granicu.

Deportacije izvršene posredstvom Dablinske Regulacije prevazilaze obim ove mape, jer se one sprovode nakon što je procedura internacionalne zaštite administrativno pokrenuta.

Back to Top